Den nya metoden, som ett svensk företag utvecklat, innebär att man tar ett svettprov med hjälp av en bomullstuss som stryks över huden. Tussen läggs i en analysapparat som inom en minut ger svar på om provet innehåller narkotika.
Idag tas cirka 100 000 urinprov om året för en kostnad av drygt 14 miljoner kronor.
–Den nya metoden är betydligt enklare och underlättar för personalen samtidigt som den är mindre integritetskränkande för de intagna, säger ombudsman Roal Nilssen som hoppas metoden införs så snabbt som möjligt på samtliga anstalter.
– Den är dessutom billigare och sparar pengar som kan användas till fler vårdartjänster.
Tekniken gör det också möjligt att samla in partiklar från exempelvis möbler med en speciell dammsugare. Stoftet analyseras sedan på samma sätt.
– Det underlättar om man misstänker att det finns knark på en avdelning .
Just nu ligger förslaget hos regeringen i väntan på en lagändring som gör det möjligt att använda metoden.
– På Hällbyanstalten har de testat metoden och de är nöjda. Den är ju mycket mer effektiv än urinprovet och dessutom betydligt mer rättssäkert eftersom det är svårare att fiffla med det, säger Roal Nilssen.