Idag tas cirka 100 000 urinprov om året till en kostnad på 14 miljoner kronor. Nu har regeringen gett klartecken till en lagändring som gör det möjligt att ersätta urinproven med saliv-, svett och hårprov för att se om de intagna har använt narkotika.
– Ett mycket välkommet beslut. Det blir billigare, enklare och framförallt betydligt mindre integritetskränkande än urinproven, säger ombudsman Roal Nilssen.
De nya provformerna kommer först att prövas på ett mindre antal anstalter innan de sprids i hela kriminalvården.