I efterdyningarna av terroristattacken i New York den 11 september 2001 antog FN-organet ILO i juni 2003 en konvention om nya, säkrare ID-handlingar för sjömän, så kallad SID. SID:n skulle innehålla någon form av biometrisk information och på grund av diskussionerna om den tekniska utformningen tog det till februari 2005 innan konventionen var helt klar. Då stod det också klart att ett SID ska innehålla fingeravtryck.
Hittills har bara 12 stater antagit konventionen: Albanien, Azerbajdzjan, Bahamas, Frankrike, Jordanien, Madagaskar, Moldavien, Nigeria, Pakistan, Sydkorea, Ungern och Vanuatu.
Samtliga svenska remissinstanser anser att konventionen bör antas av Sverige, däribland alla sjöfacken och Sjöfartens arbetsgivarförbund.
Tanken är att en ny ID-handling för sjömän ska underlätta sjömäns möjligheter att komma iland under hamnbesök, liksom resor till och från fartyg i utländsk hamn. Något som har blivit svårare med de nya säkerhetsbestämmelserna i ISPS, som också kom till efter terroristattacken i New York.