Regeringen har idag talat om för EG-domstolen att Sverige kommer att skicka en representant till båda förhandlingarna.
Regeringen har också gett Sveriges ombud vid EG-domstolen att redovisa Sveriges position: svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.
Båda fallen handlar om fackens möjligheter att vidta stridsåtgärder som är godkända i det egna landet. De ändrar inte i det yttrande som skrevs av den förra regeringen.
Det var i november 2004 som Byggnads och Elektrikerna satte den lettiska byggfirman Laval i blockad i för att försöka få företaget att teckna svenska kollektivavtal på ett skolbygge i Vaxholm. Laval stämde facken till Arbetsdomstolen. AD har i sin tur begärt ett förhandsavgörande från EG-domstolen innan de behandlar ärendet.
Viking Line-målet har sin uppkomst i Finland. När Viking Line presenterade planer på att flagga ut passagerarfärjan Rosella till Estland för att spara pengar, protesterade Finska Sjömansunionen. Med stöd av Internationella Transportarbetarefederationen, ITF, varslade de om strejk för att förhindra utflaggningen. Vikinglinjen stämde såväl Finska Sjömansunionen som ITF. Den brittiska domstol som handhar fallet har också skickat frågor till EG-domstolen.