– Vi har bedömt att staten inte behöver ha ett aktivt ägande i de här bolagen. Men vi har inte tagit ställning till när, hur eller i vilken ordning de ska säljas, säger näringsminister Maud Olofsson.