– Visst är Sverige bra på arbetsmiljö, säger Kenth Pettersson, generaldirektör för Arbetsmiljöverket och en av talarna på världsdagen för arbetsmiljö. Men de olycksfall och dödsolyckor vi har kan ändå inte accepteras. Kanske ser vår statistik bra ut bara för att många andra länders är så dålig?
Jukka Takkala från ILO, international labour organization, visar siffror på att de arbetsrelaterade dödsfallen i världen uppgår till 2,2 miljoner, olycksfallen 270 miljoner och de arbetsrelaterade sjukdomarna 160 miljoner. Att siffrorna är låga i Sverige beror både på att det finns en säkerhetskultur hos svenska företag och att partssamverkan i Sverige är väl fungerande säger han.
På seminariet, som anordnas av ILO i samarbete med Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet, får just samverkan mellan arbetsmarknadens parter stort utrymme.
Ulla Lindquist, andre vice ordförande på LO, betonar att det är en kultur som man försöker ta med sig in i EU. Hon lägger dock till att en bra arbetsmiljö förutom partssamverkan även kräver lagstiftning när parterna inte kommer överens.
Ulla Lindquist säger att det finns ett område där man ser en klart negativ trend i Sverige och det är arbetstagares inflytande samt stressrelaterade sjukdomar. Detta gäller inte minst kvinnor. Därför är arbetsorganisation, bemanning, utbildning, rehabilitering och företagshälsovård viktiga frågor att titta på.
Både Kenth Pettersson och Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetslivsinstitutet, betonar skyddsombudens betydelse.
– Det är bra att de nu blir fler och fler, efter en svacka på 90-talet, och också mer välutbildade, säger Kenth Pettersson.
28 april är sedan länge den dagen den globala fackliga rörelsen hedrar anställda som dödats i arbetet. Sedan 2003 uppmärksammar ILO den här dagen för att understryka vikten av förebyggande arbetsmiljöarbete byggt på partssamverkan och social dialog.