– Då kommer våra medlemmar förlora jobbet inom ett halvår. Att Vägverket har ett eget produktionsbolag är bra, det gör att de håller koll på priserna i branschen, säger Sekos ordförande Janne Rudén och berättar att branschen haft problem med karteller.
– Däremot tycker jag inte att Vägverket ska ut på andra områden, som exempelvis att sätta upp gatubelysning, och dumpa lönerna. De ska inte göra sådant de inte har kompetens för.
Svenskt Näringsliv framför också krav på att införa lagar och sanktioner mot snedvriden myndighetskonkurrens. De vill även införa förbud av alla statlig näringsverksamhet som inte uttryckligen är tillåten av riksdag eller regering och att myndigheters kvarvarande näringsverksamhet ska särskiljas från övriga myndighetsuppgifter.
Svenskt Näringsliv vill också förbjuda all myndighetsutövning genom statliga bolag.
– Det de egentligen säger är att de vill privatisera, säger Janne Rudén.