Svenskt Näringsliv räknar med att ett nytt pensionsavtal innebär kostnadsökningar med upp till sex procent och vill ha garantier för att LO-förbunden räknar av de kostnaderna i avtalsrörelsen för 2007. Såna garantier har de inte fått.
Pensionsförhandlingarna inleddes på begäran av LO, efter att Svenskt Näringsliv träffat ett pensionsavtal med PTK i våras.