Larmet kom till Sjöräddningscentralen i Göteborg klockan 15:40 idag. Då hade fartyget 40 graders slagsida. 15 minuter senare hade hon lagt sig ner på babordssidan.
Hela besättningen har lyckats rädda sig över på fartygssidan, där de har radiokontakt med fyra kringliggande handelsfartyg som kommit till platsen. Ingen saknas och ingen är heller allvarligt skadad.
Två räddningshelikoptrar är också på plats. Klockan 17:30 hade helikoptrarna ännu inte påbörjat evakueringen av besättningen. Den hårda sjön gjorde det då omöjligt att vinscha upp folk, enligt helikopterbesättningarnas bedömning.
I området råder hårt väder med stormbyar, snö och 4,5 meter höga vågor.
Finnbirch var på väg mellan Helsingfors och Århus då hon drabbades av slagsida. Sjöräddningscentralen har ingen uppgift om vad som hänt ombord som kan ha orsakat slagsidan.
Finnbirch ägs av Strömma Turism och sjöfart och drivs tillsammans med systerfartyget Finnforest under rederinamnet Lindholm Shipping.
Manskapet ombord kommer från Filippinerna och går under svenska så kallade TAP-avtal.