Det framgår av en undersökning som Novus opinion gjort bland 2.000 svenskar för Sekos räkning.
På frågan ”Vilka av följande bolag tycker du att staten ska sälja ut helt och hållet svarar 35 procent Vin och sprit, 33 procent Teliasonera, 31 procent Nordea och 29 procent Vasakronan.
Beträffande SJ och Vattenfall var det bara 20 procent av de tillfrågade som ville sälja. Posten hade den lägsta siffran med 17 procent.
I stort sett samma bild visar sig när man frågade hur viktigt är det att staten är majoritetsägare till ett antal företag.
Då ligger Posten i topp med 61 procent följt av Apoteket 58 procent, SJ 55 procent och Vattenfall 51 procent.
Av de tillfrågade ansåg 36 procent att det var viktigt att staten var majoritetsägare i Teliasonera medan 24 procent tyckte att staten skulle vara största ägaren i Vasakronan.
På frågan om det är okej att ett utländskt bolag köper upp SJ svarade 24 procent att de i huvudsak instämmer medan 64 procent var mer skeptiska.
Resterande 11 procent hade ingen uppfattning.