– Vi ser fler och fler exempel på tystnad på arbetsplatserna. Det individuella lönesystemet är en orsak, säger Janne Rudén, förbundordförande i SEKO.