Posten har planer på att stänga 134 kontor för dotterbolaget Svensk Kassaservice under 2006. Eftersom inga normer finns för vad som krävs för att Posten ska anses leva upp till det lagstadgade uppdraget att sköta en rikstäckande betalservice, vill regeringen att PTS ser över behovet.
Senast den 31 oktober ska PTS redovisa sitt uppdrag till regeringen.