Att propositionen, som ursprungligen var tänkt att presenteras i juni i år, snart är klar bekräftar Börje Vestlund, riksdagsledamot i trafikutskottet med ansvar för postfrågor.
– Jag utgår från att propositionen kommer före jul, efter de kontakter jag haft med näringsdepartementet. Det innebär att ett riksdagsbeslut kan komma under våren, tidigast i mars månad.
Börje Vestlund vill inte kommentera innehållet i den kommande propositionen, istället hänvisar han till utredningen som presenterades i maj 2004.
Statens utredare Susanne Lindh föreslog då att Posten skulle slippa ansvaret för de rikstäckande betaltjänsterna och att dessa istället skulle upphandlas.