Facket vill ha kollektivavtal för att medlemmarna ska få så bra villkor som möjligt, och arbetsgivarna för att slippa strejker på arbetsmarknaden. Avtalsrörelsen 2007 har redan pågått under en stor del av år 2006. De flesta kollektivavtal som sägs upp under nästa år har löpt under tre år, men inför 2007 kräver LO-förbunden att avtalen blir ettåriga. Avtalen är skrivna för en viss bransch och kan sedan vara anpassade till de olika arbetsplatserna av det lokala facket. Avtalen reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.