Hon uppmanar arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin att snarast ändra såväl den svenska utstationeringslagen som Lex Britannia.
– Regeringen måste ge oss den rätt vi hela tiden trott att vi har haft. Vi har ett gemensamt intresse av att reglera villkoren på svensk arbetsmarknad genom kollektivavtal. Det skulle förvåna mig om inte regeringen sätter igång det arbetet omedelbart.
En ljusglimt fanns dock i domen, menade Wanja Lundby-Wedin:
– På en punkt gav EG-domstolen ett glädjande besked. Den svenska konflikträtten står inte i strid mot EU:s regler om fri rörlighet.

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin är liksom LO:s ordförande besviken på EG-domstolens utslag.
– Vår grundinställning är att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige, sade han i en kommentar.
Han konstaterade att det krävs förändringar i den svenska lagstiftningen i och med domen, framför allt för att öka tydligheten för utländska företag i Sverige.
Han tror dock att den svenska modellen håller trots utslaget. Han förklarade att regeringen redan nu påbörjat omarbetningen av Lex Britannia.
– Men det kommer inte att bli aktuellt med lagstiftade minimilöner i utstationeringslagen, sade han mycket bestämt.
anita.fors@sekotidningen.se
mattias.dahlgren@sekotidningen.se