När Sekos förbundsordförande, Janne Rudén höll sitt välkomsttal citerade han statsminister Reinfeldt som skrivit att ”Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion” och att Sverige bör ”överge den generella välfärdspolitiken…”
Visserligen är det 15 år sedan dessa rader skrevs, men enligt Janne Rudén är det samma tankar som vägleder dagens moderater och resten av regeringen. Skillnaden är att taktiken är ny medan det långsiktiga målet är detsamma, ett systemskifte där vinstintresset tar över samhällsintresset.
Talet gav många exempel på varför fackföreningsrörelsen är så kritisk till den förda politiken. De nya a-kassereglerna som fått en halv miljon människor att lämna a-kassan. Janne Rudén krävde i talet sänkta avgifter och ett höjt tak i a-kassan. Han lade också till försämringarna i sjukförsäkringen och skattesänkningarna för högavlönade och hävdade att regeringen bedriver en klasspolitik som gynnar de starkaste på bekostnad av sjuka och arbetslösa.
Trafiken är ett annat område där gemensamma tillgångar säljs ut och privatiseras.
Nästa år är inte bara valår. Det är också avtalsår för nästan hela arbetsmarknaden i ett läge med ekonomisk kris och med arbetsgivarorganisationer som talar om ”nollavtal” och förtalar Lagen om anställningsskydd. Janne Rudén konstaterade att klyftan mellan parterna är avgrundsdjup, och han sade ”Att här från talarstolen proklamera konflikt tänker jag inte göra, däremot ställer jag mig frågan, hur det ska kunna undvikas.