Orsaken till mötet är att det under senare år har blivit allt svårare att driva fackligt arbete vid Fortum.
– Företaget vill inte ha någon insyn på ledningsnivå och ser med ogillande på att förtroendevalda arbetar fackligt, säger Janne Persson Seko-ordförande vid Fortum.
Det allt tuffare klimatet har gjort att sex fack nu tar till denna unika åtgärd. Konferensen ska pågå i fem dagar. Under en av konferensdagarna deltar även representanter för företagsledningen.
Bakom konferensen står Seko, Elektrikerförbundet, Metall, Sif, Ledarna och CF.

leif.andersson@seko.se