Tidigare i vår slog FN-organet ILO, International labour organisation, ihop 60 olika konventioner för sjöfartens område till en enda superkonvention. Den ska göra det möjligt att komma tillrätta med undermåliga fartyg.
Nu vill EU-kommissionen att parterna i den sociala dialogen ska skriva ett sexårigt avtal om den nya superkonventionen för sjöfarten. Motivet är att därigenom få in de nya reglerna i EU:s gemensamma lagstiftning.
EU har, till skillnad från ILO, möjlighet att straffa den som inte följer reglerna. Men om inte EU-länderna samtidigt ratificerar den nya superkonventionen finns risken att den inte träder i kraft i resten av världen.