Beslutet i styrelsen togs med minsta möjliga majoritet, sex för och sju emot, efter att man diskuterat resultatet av den medlemsomröstning som nyligen slutförts.
Även i den omröstningen vann nejsidan med liten marginal. Av närmare 39 000 röster blev övervikten bara 800 för dem som var mot en anslutning. Dessutom var svarsfrekvensen låg. Bara 40 procent av medlemmarna tog chansen att tycka till om försäkringspaketet.
– Men självklart har styrelsen tagit hänsyn till omröstningen i sitt beslut. Även om vi fått en högre svarsfrekvens tror jag att nej hade vunnit, säger Göran Olsson som är förbundskassör.
Inför omröstningen var förbundsstyrelsens inställning den motsatta. Då var beslutet att arbeta för att förbundet skulle ansluta sig till paketet. Men förutom resultatet av omröstningen har det faktum att medlemsavgiften höjs vid en anslutning varit ett avgörande skäl för styrelsens nya beslut.
– Med tanke på höjningen av a-kasseavgiften så har det funnits en rädsla för hur mycket medlemmarna tål – att förlora medlemmar för att avgiften blir för hög, förklarar Göran Olsson.
I LO-paketet ingår bland annat en obligatorisk hemförsäkring. Vid en anslutning höjs medlemsavgiften med 65 kronor i månaden.