I ett svaromål inför förhandlingarna i tingsrätten bestrider Strukton nu arbetsmiljöansvaret och hävdar att Trafikverket hade arbetsmiljöansvaret vid olyckstillfället. Och att åklagaren borde ta hänsyn till detta.

Vid olyckan, där en grävlastare krockade med ett X2000-tåg under ett reparationsarbete, omkom en passagerare och en anställda fick svåra skador. Enligt åklagaren är det Struktons bristande säkerhetsarbete som är orsak till olyckan.

Strukton hävdar i sitt svar att Trafikverket vägrade gå med på sänkt hastighet vid det aktuella spårarbetet och att det därför ligger ett ansvar på Trafikverket att olyckan skedde.

Jan Olof Andersson säger till Sekotidningen att arbetsmiljöansvaret ligger på Strukton Rail. Det var Struktons och av Strukton inhyrd personal som arbetade på spåret.

-Om arbetsmiljön är osäker ska man som arbetsgivare inte släppa på personalen. Därför har företaget ansvaret, säger Jan Olof Andersson.

Statens Haverikommission kritiserade såväl Trafikverkets som Strukton säkerhetsarbete i sin utredning av olyckan. Enligt Jan Olof Andersson kan det finnas fog för kritik mot Trafikverket, men att det inte är vad det aktuella arbetsmiljömålet handlar om.

-Om en förare kör för fort så fråntar det inte dennes ansvar att även någon annan kört för fort, säger han. Så enkelt är det.

I början av september ska parterna inleda förberedande förhandlingar. Då avgörs om det blir en rättslig process eller om Strukton Rail accepterar boten.