På Trafiknämndens möte i Stockholms landsting skulle man klubba beslut om vilka som ska få driva skärgårdstrafiken i Stockholm de närmaste 10-15 åren.

Upphandlingen är indelade i fyra områden, norra, södra och mellersta skärgården samt Djurgårdsfärjorna.

De tre första tilldelningsbesluten plockades dock bort från dagordningen. Detta efter att FP och C gjort gemensam sak med oppositionen och krävt att upphandlingen ska göras om.

Men den den fjärde – den för Djurgårdsfärjorna gick igenom. Och den vann rederiet Strömma turism och sjöfart tillsammans med det skandalomsusade brittiska bolaget Serco.

– Vi har ju krävt att Serco ska granskas juridisk för att se om de kan uteslutas på grund av bedrägerimisstankarna i Storbritannien. Det kravet står kvar även efter att de vunnit upphandlingen, säger Erika Ullberg (S), Trafiknämndens andre vice ordförande.

Hur det blir med de övriga tilldelningar lutar allt åt att upphandlingen görs om. Dels finns som sagt ingen politisk majoritet för att fortsätta.

– Men anbudens giltighet går ut den sista september och sedan måste ju upphandlingen göras om, säger Erika Ullberg.