Det skriver EG-domstolens generaladvokat Poiares Maduro i sitt förslag till avgörande i målet mellan Finska Sjömansunionen / Internationella Transportarbetarefederationen, ITF, och det finska färjerederiet Viking Line.
Men, tillägger han, de är inte tillåtna om det innebär att arbetsmarknaden delas upp så att arbetstagare från vissa medlemsländer utestängs från jobben.
Frågan om vad som är tillåtet bör emellertid avgöras i det land där stridsåtgärderna varslas och vidtas, konstaterar han och kritiserar därmed Viking Line som stämde facket inför brittisk domstol.
Det var när det finska rederiet Viking Line ville flagga ut passagerarfärjan Rosella från Finland till Estland för att sänka löner och försämra arbetsvillkoren som Sjömansunionen varslade om stridsåtgärder och sökte stöd hos ITF. Eftersom ITF:s huvudkontor ligger i London valde arbetsgivaren att lämna in stämningen till brittisk domstol, som är ökänt fackföreningsfientlig. Den brittiska domstolen valde att be EG-domstolen om ett förhandsbesked i målet. Generaladvokatens förslag väger tungt när EG-domstolen ska fatta beslut, men det är enbart rådgivande.