Vår bedömning är att denna typ av samtal kommer öka ytterligare från och med januari då den höjda egenavgiften får genomslag.