– Tingsrätten har lagt ett tillfälligt förbud mot blockaden, baserat enbart på uppgifter från Tallink. Nu ska de höra oss också innan de kommer med ett slutligt beslut. Vi har en annan åsikt än Tallink.
Det säger Simo Zitting som är ordförande i Finlands Sjömansunion.
Ur fackligt perspektiv är frågan enkel.
För tre månader sedan köpte det estniska rederiet Tallink Superfast Ferries färjor av den grekiska ägaren. Tallink sade upp hela besättningen och rev upp det kollektivavtal som den grekiske ägaren hade och som var godkänt av facken i Finland, Sverige, Estland och Tyskland.
Istället anställde det estniska rederiet en estnisk besättning med löner på en fjärdedel av den tidigare nivån. Därefter har Tallink vägrat förhandla. Finlands Sjömansunion konstaterar att de därmed inte har någon fredsplikt när de nu kräver kollektivavtal. Därför tar de tingsrättens tillfälliga beslut med ro.
– I Finland har det inte hänt tidigare att en laglig bojkott- eller strejkaktion inte kan utföras, så jag tror inte att det händer nu heller. Man måste ändra vår grundlag först, för det är där strejkrätten är reglerad.
– Vi kräver bara ett kollektivavtal, på samma nivå som när fartygen var ägda av ett grekiskt rederi och hade grekisk flagg.
Ett tidigare försök från Tallink att få ett förhandsbesked från en domstol om att förbjuda Sjömansunionen att vidta stridsåtgärder (som Sekomagasinet skrev om i majnumret) slutade med att frågan inte behandlades i rätten.
Bojkotten som startade i förrgår utförs av det finska Transportfacket, som organiserar hamnarbetarna i Finland.
Tallink anser att blockaden är olaglig och har hotat stämma både Sjömansunionen och Transportfacket och begära skadestånd.