Problemet har varit att odetonerat sprängmedel följt med ut och exploderat vid efterbehandling. Enligt utredaren, Stig Adolfsson, har olyckorna flera orsaker.
Han pekar på rena handhavandefel och på olika tekniska orsaker som gjort att sprängmedlet inte detonerat som det ska.
Han säger också att det förekommer brist på kunskap och respekt för sprängmedel hos maskinförarna, något som i sin tur beror på bristande instruktioner. Ytterligare en faktor han nämner är tidspressen på byggena.
Stig Adolfsson håller inte med dem som säger att olyckorna beror på dåligt sprängmedel, men han säger också att erfarenheterna från Botniabanan tyder på att det sprängmedel som framför allt använts inte varit någon höjdare.