Uppgörelsen mellan Seko och BI innebär att begreppet säsongsanställning försvinner till förmån för ett avtal om årsarbetstid för säsongsbetonat arbete. Det blir nu företaget och det lokala facket som ska träffa avtal om hur årsarbetstid kan införas på respektive företag.
Cirka 3000 anställda inom branschen tvingas till a-kassa under vintersäsongen. Det nya avtalet innebär inte att säsongsanställningarna försvinner men att tillsvidareanställningar underlättas.
Den andra svåra frågan gällde granskningsavgifterna och söndagens kompromiss flyttar ut lönegranskningen på företagen. Granskningsavgifterna ersätts av ett så kallat utvecklingsavtal. Avtalet ger Seko 40 miljoner kronor för att utbilda de lokala fackliga företrädare som ska överta granskningen från ombudsmännen.
Utrymmet för löneökningarna är 10,2 procent och helt i linje med övriga delar av arbetsmarknaden.
Utgående lön höjs med 3,20 kronor/timme år 1, 3,20 kronor/timme år 2 samt 3,40 kronor/timme år 3.
Nivåhöjande lönetillägg utges med 3,30 kronor/timme och där ingår en avlösning för granskningen med 1,40 kronor.
Grundlönen räknas upp med 8 kronor/timme år 1, 4 kronor/timme år och 4 kronor/timme år 3.
Lokal lönebildning beräknas till 1,1 procent under avtalsperioden.
Avtalet innehåller också regler för nattarbete och veckovila som ger bättre villkor än arbetstidslagen.
Uppgörelsen för de 8000 anställda inom branschen gäller för tiden 1 april 2007 – 31 mars 2010. Sista avtalsåret är uppsägningsbart.