Konflikten har gällt avtalets punkt 2 som stadgar att den lokala MB-gruppen ska förhandla i en rad frågor, bland annat om löner och arbetstider. Seko ville ha bort den och arbetsgivarna ha den kvar. Nu har BI, med egna ord, lagt sig platt och kapitulerat.
– Detta var en viktig seger. Nu är ordningen återställd, och det var värt en konflikt, säger Sekos förbundsordförande, Janne Rudén.
Att det andra stycket i avtalet nu är borta betyder att det fortsättningsvis är Seko som avgör vem som ska företräda förbundet i förhandlingar. Enligt Thomas Brännström, ombudsman på förbundskontoret, innebär det inte att de lokala medbestämmandegrupperna försvinner. Han tror tvärtom att det blir lättare att få folk att ställa upp där.
I och med nattens uppgörelse är avtalet klart för de 8.000 medlemmarna inom Väg & ban-branschen och för 2.000 medlemmar på Maskinentreprenörernas område.
Avtalet ger en löneökning med 2,30 kronor från den 1 april i år och med ytterligare 1,75 kronor från den 1 april nästa år. Grundlönen höjs med 3 kronor under det första året. Arbetstiden förkortas med en dag från och med den 1 april 2006. Tillägget för förskjuten arbetstid och arbete i bergrum höjs med 2,8 procent det första året.
Avtalet gäller från den 1 april i år och 19 månader framåt.