Idag är Posten i Frankrike och dess nästan 300 000 anställda en helstatlig angelägenhet.
Men 2010 ska företaget omvandlas till ett aktiebolag och ett år senare introduceras på börsen.
Staten förblir majoritetsägare, men nytt och privat kapital är en förutsättning för att Posten ska överleva den nya konkurrensen. Detta är i alla fall vad ledningen för den franska Posten hävdar. Men planen möts inte oväntat av protester från de anställda.
– Privata aktieägare skulle förstås ställa kortsiktiga lönsamhetskrav. Det skulle betyda personalnedskärningar och en ojämlik service till allmänheten, säger Christian Illy. Han sitter i ledningen för fackförbundet CFDT:s postfederation.
CFDT är ett av flera fack, som organiserar postanställda och som hade varslat om strejk i tisdags mot en framtida privatisering. Uppslutningen var mellan 27 och 40 procent, beroende på vem som räknar.
– Det var den största strejken inom Posten på över tio år, säger Christian Illy.
Han säger att det finns olika uppfattningar hos personalen om vad som ska hända med Posten. I Frankrike kan postanställda organisera sig i en rad olika fack. De sistnämnda är också splittrade i sina uppfattningar, även om alla är mot att delar av Posten ska säljas till privata intressen.
– Vi anser att Posten behöver omorganiseras och att vi behöver nytt kapital. Men man borde börja i andra änden och först bestämma vad vi ska syssla med och sedan ta ställning hur det ska gå till. Det finns till exempel inte tillräckligt med postkontor i de utsatta kvarteren idag, säger Christian Illy.
Flera andra fack kräver nu en folkomröstning om Postens framtid.
Det handlar om Frankrikes tredje största bolag och det allra största som är i statlig regi. Det finns 17 000 postkontor runt om i landet, som både sysslar med bankverksamhet och med traditionell postservice. Brevbärarna levererar både paket och brev till hushållen sex dagar i veckan och det oavsett var man bor i landet.
I enkätundersökningar säger en majoritet av invånarna att de är mot att privata aktieägare kan köpa delar av Posten. Många är oroliga för att postkontor på mindre orter läggs ner och att servicen i glesbygden kommer att försämras.
Presidenten Nicolas Sarkozy har bemött protesterna genom att tillsätta en Kommission, som ska utreda Postens framtid.
Där ingår också fackrepresentanter. Gruppen ska presentera en rapport i slutet av november.

Anna Trenning-Himmelsbach
Frilansjournalist Frankrike