Exakt vilka orter som drabbas av neddragningar och vilka individer som påverkas går inte att säga idag, enligt Mikael Listh. Varslet omfattar hela landet och alla yrkeskategorier.

–Vi har inlett förhandlingar men innan budgetmedlen är fördelade på enhetsnivå så är det svårt att se hur besparingarna slår, säger han. Budgeten ska ligga klar den 5 februari och då kan vi inleda mer konkreta förhandlingar.

Nationellt varsel

Mikael Listh är inte förvånad över storleken på varslet, han säger sig ha förståelse för att myndigheten tar i lite extra för att exempelvis slippa lägga fler varsel senare.

-Dessutom vet vi inte hur många som ändå kommer att lämna myndigheten. Ju fler som söker andra arbeten desto snabbare når vi besparingsmålet, säger Mikael Listh.

Varslet som läggs i dag är nationellt och träder i kraft om sex månader, då uppsägningsbeskeden kommer. Personalen har allt från en månad till 12 månaders uppsägningstid, vilket betyder att det dröjer innan neddragningarna slår igenom.

Enligt Arbetsförmedlingen har budgeten minskat med 800 miljoner, plus en neddragning på programinsatser på 4,5 miljarder.

–Redan i vårbudgeten 2018 fick Arbetsförmedlingen lägre anslag, som innebar att myndigheten måste minska antalet tjänster med 1000 2019, säger Mikael Listh. Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstades igenom i riksdagen i december och då fick Arbetsförmedlingen ett besparingskrav 386 miljoner.

ST: Kritiskt läge

ST på Arbetsförmedlingen säger till tidningen Arbetet att det är en jättetung dag för myndigheten och dess anställda.

–Det är ett kritiskt läge, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST på Arbetsförmedlingen, om dagens besked.

– Vi har levt under hot i många år, att vi ska läggas ner eller göras om. Vi har lyft upp myndigheten med förnyelseresan och digitalisering så det här blir som ett slag i magen.

Sekos ordförande Valle Karlsson reagerar också starkt på dagens besked, skriver Arbetet.

– Detta är inget annat än en katastrof ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv och givetvis också för våra medlemmar i myndigheten, säger Sekos förbundsordförande Valle Karlsson i ett pressmeddelande.

Seko: Neddragningarna slår hårt

Förutom neddragningarna på själva myndigheten finns stora besparingskrav när det gäller insatser för arbetslösa.

– De kraftfulla neddragningarna av Arbetsförmedlingens verksamhet kommer i stor utsträckning slå mot grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, långtidsarbetslösa, nyanlända och funktionsnedsatta, säger Valle Karlsson.

Arbetsförmedlingen har 13 500 anställda och 430 konsulter. Seko har tre hundra medlemmar spridda över landet.

Under onsdagen lämnar Arbetsmarknadsutredningen sin slutrapport om myndighetens framtid. Det är oklart vad den får för effekt på Arbetsförmedlingens verksamhet.

Delar av artikeln kommer från tidningen Arbetet som tillsammans med Sekotidningenoch fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.