Varslen i spåren av Coronautbrottet har ökat dramatiskt. I mars uppgick antalet till hela 36 800 personer i landet, den högsta siffran någonsin, enligt SVT Nyheter

Samtidigt har många korttidspermitterats, det innebär att anställdas arbetstid förkortas och att arbetsgivaren får stöd av staten för att täcka en del av kostnaden.

Det blir inte samma kvalité i samtalen nu, du kan inte ge det stöd du kanske velat ge

Stefan Fahlqvist, anställd på Arbetsförmedlingen.

Regeringen spår att arbetslösheten kan stiga till nio procent i år.

Enligt Mikael Listh, ordförande för Seko på Arbetsförmedlingen, är arbetssituationen på myndigheten ”fruktansvärd”.

– Anställda går på knäna, säger han.

”Står i kö”

Trycket är allra störst inom avdelningen personligt distansmöte (PDM), som ger stöd till arbetssökande via telefon och digitala kanaler. Många arbetssökande står i kö för att få hjälp varje dag, men det finns inte tillräckligt med personal.

För att klara sitt uppdrag ska anställda på Arbetsförmedlingen utföra andra arbetsuppgifter inom verksamheten. Framför allt flyttas personal till PDM.

Den 18 mars beslutade Arbetsförmedlingen att ta bort kravet på att arbetssökande ska göra en aktivitetsrapportering. På så sätt har cirka 200 anställda, som granskat aktivitetsrapporterna, lösgjorts. På frivillig basis får de nu istället arbeta med personligt distansmöte.

– Det är den här typen av lösningar man gör just nu. I så stor utsträckning som möjligt ska inte någon flyttas fysiskt. Man ska kunna sitta kvar där man sitter i dag.

Seko kräver att de som arbetsleds till högre befattningar eller till mer kvalificerade arbetsuppgifter ska få ett särskilt lönetillägg (SLT). Något som arbetsgivaren motsätter sig. Frågan är inte löst i skrivande stund, enligt Mikael Listh.

”Känns inte bra”

En stor oro är den stora sjukfrånvaron inom hela Arbetsförmedlingen, som stigit till nio procent.

Antalet är betydligt fler inom PDM. Samtidigt var det redan innan Coronapandemin personalbrist inom just den avdelningen – 400 tjänster behövde tillsättas. Den bemanningen har inte uppnåtts.

För att mäkta med det rådande läget har bland annat distansmöten mellan arbetssökande och arbetsförmedlare begränsats till 30 minuter, tidigare var samtalen 60 minuter.

– Flera hundra planeringssamtal ligger i kö. Det blir inte samma kvalité i samtalen nu, du kan inte ge det stöd du kanske velat ge, men i dessa Coronatider så måste vi också anpassa oss som alla övriga gör. Men det känns inte bra i magen alla gånger, säger Stefan Fahlqvist, arbetsförmedlare i Söderhamn.  

Stefan Fahlqvist.

Det är en stressig arbetsmiljö tycker Stefan Fahlqvist. Ändå tycker han att arbetsgivaren och medarbetare sköter situationen bra.

– Jag tycker alla är väldigt kollegiala och gör ett fantastiskt jobb.