Vattenfalls styrelse har beslutat om en rad åtgärder för Forsmark. De har bland annat inrättat ett särskilt säkerhetsutskott och beslutat att inkalla en extern oberoende expert som ska se över säkerheten. Det kommer också att ske förändringar i Forsmarks styrelse.
Sekos klubbordförande på Forsmark, Ingemar Eriksson, tycker att problemet egentligen inte sitter i ledningen, utan i de vinstkrav och skatter Forsmark har.
– En stor del av problemet är att vare sig kraftverket går eller står måste vi leverera in en miljon om dagen per block. Lagen om effektskatt lockar ledningen att fatta mindre försiktiga beslut.
Samtidigt hoppas Ingemar Eriksson på att stressen i arbetet nu ska minska med åtgärdspaketet.
– Vi är och har varit för få i personalen. Trycket på Forsmark kan nu förhoppningsvis skaka fram resurser.
Fortfarande står två av Forsmarks tre reaktorer stilla efter problem med gummitätning, men troligen kommer en reaktor till igång nästa vecka.