Stödpaketet för Östersunds garnison innehåller 1.400 arbetstillfällen på tio olika statliga myndigheter och verk. Flest jobb tillförs från Försäkringskassan, 360 stycken. Andra stora tillskott kommer från Arbetsmarknadsverket (275), Folkhälsoinstitutet (150) och Kronofogdemyndigheten (115).
Först på tisdag nästa vecka offentliggörs utredningen om ersättningsjobben.