Förbättringarna handlar bland annat om fler mötesställen för tågen, bättre ut- och infarter till Stockholms central och översyn av signalsystemen.
De senaste 10 åren har antalet resenärer på Svealandsbanan ökat med 700 procent vilket har lett till stora förseningar. Beräkningar som SJ har gjort visar att varje pendlare förlorar en arbetsvecka om året på grund av förseningarna.
Både Banverket och SJ planerar att anställa mer personal i samband med satsningen. Banverket har redan anställt 50 personer till spårunderhåll och fler lär det bli, hur många är ännu oklart. Banverket har begärt 1,7 miljarder kronor av regeringen för att kunna genomföra förändringarna som man beskriver som brådskande.