Anstalterna det handlar om är Högsbo, Roxtuna, Gävle, Österåker, Helsingborg, Sagsjö och Färingsö. De två senare är kvinnoanstalter.
Meningen är att missbrukarna ska hittas redan under tiden de sitter häktade. Om de senare döms och kommer till någon av de nya behandlingsanstalterna så ska de efter mottagande och motivationsfas gå in i ett behandlingsprogram i tolv steg.
På behandlingsanstalterna kommer säkerheten att vara hög och visitationer och urinprov kommer att genomföras regelbundet.