Det är förbundets ekonomi som är orsaken till beslutet att halvera utgivningen. Besparingen för Sekotidningen blir cirka 50 procent 2009. På tre år har tidningen därmed minskat sina kostnader med cirka 75 procent.
Samtidigt med besparingarna beslutade förbundsstyrelsen att Sekotidningens två journalister ska ingå i kommunikationsenheten. En av journalisterna får titeln redaktör och ska vara ansvarig utgivare med budgetansvar för tidningen.
Den policy som förbundsstyrelsen beslutade om för tre år sedan ska under början av nästa år ersättas av en ny. Den nya Sekotidningens form och innehåll ska också utredas.