Finland råder för närvarande avtalslöst tillstånd för de postanställda, sedan det förra avtalet löpte ut i lördags. Så sent som på onsdagskvällen förhandlade postfacket PAU och arbetsgivarorganisationen Palta, men utan resultat.

Riksförlikningsmannen är också inkopplad och har – hittills utan framgång – träffat parterna.

Under måndagen och tisdagen denna vecka marscherade personal vid flera postkontor i landet spontant ut i protest, vilket kraftigt sinkat postdistributionen.

Idag, torsdag, sammanträdde så PAU:s fullmäktige och gav grönt ljus för förbundsstyrelsens önskan om en omfattande storstrejk.

Över 4 000 anställda kommer alltså beröras och det handlar främst om Nyland, det län dit Helsingfors och storstäderna Esbo samt Vanda hör. I strejken deltar bl a Helsingfors huvudpostkontor, brevbärare i huvudstaden samt tidningsutdelare i hela Nyland.

Något som väckt ont blod hos de anställda är Postens beslut att utöka inhyrningen av extern arbetskraft. Från arbetstagarhåll har man har svarat på detta genom att vägra att ge utbildning till inhyrda och PAU har dessutom bl a infört ett övertidsförbud.

Enligt postfacket PAU strävar arbetsgivarna i de pågående församlingar efter kraftiga lönesänkningar, avskaffat omställningsskydd samt tuffare arbetsskift.