Seko och flera andra svenska fackförbund har sedan 90-talet arbetat med att bygga upp en ny, demokratisk fackföreningsrörelse i Ryssland.
Något som för Sekos del har handlat om att stärka och förändra fackförbundet för post- och telekomanställda. Ett arbete som gett gott resultat, enligt Björn Lindh.
Men nu har regeringen bestämt sig för att stoppa stödet till alla projekt som syftar till att utveckla demokratin i Ryssland. En fjärdedel av pengarna kommer att dras in redan i år, två fjärdedelar nästa år och resten under 2009.
– Det här kom som en chock. Vi hade anat att det skulle bli neddragningar, men aldrig så här stora, säger Björn Lindh.
I dag finansieras hela projekt med Sida-pengar via LO/TCO Biståndsnämnd. Björn Lindh ska nu undersöka om det går att hitta pengar på annat håll, via EU-fonder.
– Då skulle delar av verksamheten kunna leva vidare.