Exempelvis ska inte längre sexualbrottsdömda kunna läsa porrtidningar.
– Ett bra beslut. Är man intagen på en anstalt får man acceptera begränsningar i vissa rättigheter, säger ombudsman Roal Nilssen och tillägger:
– Det är ju faktiskt inte rimligt att intagna som genomgår en behandling för sina problem får läsa litteratur som motverkar syftet med behandlingen.