I sitt tal tryckte Löfvens på hur betydelsefull fackförbunden är och vilka samhällsviktiga yrken Sekos medlemmar har. Vikten av att skapa mer trygghet för anställda, var ett ledord.

– Efter pandemin har vi ett helt nytt läge i vårt land. Ett läge där vi, socialdemokratin och hela arbetarrörelsen, behöver fortsätta att återupprätta ett starkt samhälle.

Hot och våld mot era medlemmar är hela samhällets problem

Stefan Löfven, statsminister

– Jag förstår att er verksamhet förändrats under året. Era medlemmar har fått sin vardag förändrad.

– Oavsett om deras arbetsplats är ett tåg eller frivården, om de hanterar brev eller en båt, ser till att svensk industri har energi eller bidrar till att vårt försvar är starkt är era medlemmar avgörande för att hålla igång vårt land.

Löfven tog upp hot och våld

Nyligen har Seko ställt sig frågande till varför regeringen inte gör mer för anställda inom spårtrafiken som utsätts för allt mer hot och våld.

”Ska det krävas att en tågvärd misshandlas till döds? Eller att människor slutar åka tåg för att de inte kan känna sig trygga ombord innan regeringen tar frågan om hot och våld ombord på tågen på fullt allvar?”, skriver Gabriella Lavecchia, Sekos vice förbundsordförande och Martin Alnebring, ordförande i Sekos spårtrafik. 

På Sekos kongress tog Stefan Löfven upp frågan, men gav inga förslag på några åtgärder. Talet var mer av en hälsning.

– Hot och våld mot era medlemmar – oavsett om det är inom Kriminalvården, Spårtrafiken eller på ett vägarbete, är hela samhällets problem. Ett hot mot er är ett hot mot oss alla. Vi alla står bakom er, säger statsministern.

Högerkonservativ regering

Löfven lyfte även ett varningens finger inför riksdagsvalet 2022.

– Jag vill påminna om att en högerkonservativ regering med stöd av Sverigedemokraterna, skulle föra en helt annan politik, skulle ta vårt land i en annan riktning, en riktning som på allvar skulle skada löntagare, fackförbund, äldreomsorgen och sammanhållningen, ja, det skulle försvaga Sverige.