Som Sekomagasinet skrivit tidigare anser näringsminister Tomas Östros och regeringen att Svenskt Näringsliv ändrat inriktning mot att bli en opinionsorganisation. Därför vill man utreda om de statliga bolagen ska vara med i organisationen. Anders Sundström, vd i Folksam, ska också ta fram alternativa lösningar.
– Svenskt Näringsliv har blivit allt mer politisk och politiserat sig vådligt åt höger. Vi är tveksamma till att statliga bolag ska vara med i en sådan organisation och välkomnar en utredning, säger Tomas Abrahamsson, vice förbundsordförande i Seko.
Arbetsgivarsidan är dock mer skeptisk till utredningen.
– Jag tycker det skulle vara väldigt olyckligt om statliga bolag inte är med i Svenskt Näringsliv. I så fall måste de också lämna branschförbunden och det leder till sämre kollektivavtal som inte är anpassade till branschen. Man splittrar arbetsgivarsidan, säger Jonas Milton, vd på Almega, en av medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv.