– Arbetsgivarsidan har insett att det är omöjligt att försämra trygghetsavtalet nu när det behövs som mest i samband med de kommande uppsägningarna inom försvaret.
Det säger Sven-Olof Hellman, Sekos förhandlingschef, med anledning av att arbetsgivarverkets krävt försämringar i avtalet.
Arbetsgivarsidan har dock inte gett upp kravet på försämringar men har skjutit fram ikraftträdandet till 2008 då uppsägningarna inom försvaret ska vara avslutade.