Lokaliseringsutredningens förslag innebär att 1170 statliga myndighetsjobb flyttas till Östersund, 190 till Arvidsjaur, 640 till Karlstad/Kristinehamn och 690 till Gotland.
– Här på Gotland är vi glada över alla jobb, säger Magnus Olofsson, ordförande för Seko försvar på Gotland. Men som skattebetalare kan jag tycka att det är samhällsekonomiskt vansinne att lägga ner ett fungerande regemente och flytta andra jobb hit.
Magnus olofsson konstaterar också att de nya jobben kanske inte är några som hans medlemmar kan gå direkt in och ta, men han är ändå nöjd.
– Hoppas bara att förslaget blir verklighet, för nu kommer det att bli ett himla liv.
Så här ser fördelningen ut.
Östersund
Hela Folkhälsoinstitutet och Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA). Delar av Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsverket, Försvarets materielverk, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Naturvårdsverket och migreringsprojektet vid Statens ljud- och bildarkiv.
Arvidsjaur
Delar av Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan.
Karlstad/Kristinehamn
Hela Konsumentverket, Ungdomsstyrelsen och Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Elsäkerhetsverket lokaliseras i sin huvuddel till Karlstad/Kristinehamn. Delar av Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsverket, Kammarkollegiet och Kemikalieinspektionen samt Statens räddningsverks enhet i Solna.
Gotland
Internationella programkontoret för utbildningsområdet lokaliseras i sin helhet och Riksantikvarieämbetet lokaliseras till sin huvuddel till Gotland. Delar av Arbetslivsinstitutet, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten. Statliga arbetstillfällen förläggs till Gotland genom ny- och omlokaliseringar av AB Svenska Spels verksamhet.
I mars 2005 presentera ytterligare förslag till omlokaliseringar, då av statligt ägda företag.
Hela förslaget kan läsas på
http://www.sou.gov.se/lokalisering/aktuellt.htm