Under 2000-talet har de sex bolagen upptaxerats med närmare 3,3 miljarder kronor, visar en granskning som Dagens Industri gjort.
För Vattenfalls del handlar det bland annat om kostnader man haft utomlands, men som dragits av i Sverige. Länsrätten behandlar nu ett 20-tal fall som rör Vattenfalls redovisning av skatter.
Enligt Dagens Industri har SJ försökt dra av kostnader för en galakväll där styrelse, ledning och revisorer festade för 1.195 kronor per person.
De övriga fyra bolagen som krävs på straffskatt är Swedcarrier, Teracom, Sveaskog och Posten.