Seko har länge krävt besked om framtiden för Svensk Kassaservice och betaltjänsterna. Därför välkomnar man nu att förslaget lagts fram.
Samtidigt kritiserar Seko förslaget för att inte ta upp frågan om avvecklingen av personalen. Att hänvisa till Postens omställningsprogram Futurum räcker inte, eftersom det nu handlar om just avveckling och inte omställning.
De anställda är till 90 procent kvinnor och de har i dag en genomsnittsålder på 58 år. Dessutom finns många på orter med en begränsad arbetsmarknad.
Därför måste det vara statens ansvar, inte Postens, att ta hand om avvecklingen, menar Seko.
Efter att tidigare helt ha avvisat tanken på att staten ska upphandla betaltjänster, så kan Seko i dag acceptera den begränsade upphandling som regeringen föreslår i promemorian. Men bara under förutsättning att man lägger stor vikt vid kvalitet och situationen för de anställda. Seko kräver också att det måste vara möjligt att upphandla betaltjänster genom lantbrevbäringen, med full kostnadsersättning.