Seko och övriga fackförbund på den statliga sidan ser dock trygghetsavtalet som oerhört viktigt att värna om. Så det kan bli en hård strid.  

I övrigt ligger kraven på staten i linje med LO-samordningen, minst 700 kronor eller 2,8 procent under ett år. Seko vill även ha tryggare anställningar. Avtalet löper ut den sista september och omfattar cirka 15 000 medlemmar.

I mitten och slutet av augusti återupptas förhandlingarna i branscherna järnvägsinfrastruktur och kommunikation. Redan före sommaren låg förhandlingarna på sparlåga, bland annat för att invänta Sekos varsel mot spårtrafiken och telekombranschen.

Avtalet på kommunikation, som bland annat omfattar Posten och Bring Citymail, löpte ut den sista maj. Järnvägsinfrastrukturavtalet gick ut sista mars.

Lönekraven på avtalsområdena är i linje med övriga arbetsmarknaden. Seko kräver löneökningar i krontal, minst 700 kronor eller 2,8 procent för ett år. Plus tillägg till föräldrapenningen.

Andra yrkanden på bransch kommunikation är regler som motverkar slentrianmässig användning av visstidsanställningar och stärker rätten till fast jobb. Seko vill dessutom ha ökad rätt till heltid.

Precis som för övriga Almegaområden måste kommunikation och infrastruktur hitta en lösning på den så kallade ITP-frågan. Seko kräver att medlemmarna ska omfattas av ITP-avtalet på samma sätt som inom spårtrafiken och telekomområdet.