Varför har du skrivit boken ”Maktkamp Europa”?
– För att jag tycker att det pratas för lite om de politiska striderna i EU. Besluten påverkar oss, men fattas i ett slags tomrum som gynnar de rika.
Vad kan den relativt fattiga fackföreningsrörelsen göra mot de rika företagens starka lobbying?
– Det går att påverka, men då måste man verkligen arbeta europeiskt och samarbeta över ländernas gränser. Fackföreningsrörelsen lyckades senast med tjänstedirektivet. Ett annat exempel är den medbestämmandelag som nu finns inom EU. Lagen kom till efter att bilföretaget Renault stängde en fabrik i Belgien utan att informera de anställda som fick höra det på nyheterna. Protesterna ledde till lagen.
Hur ska fackföreningarna förändra sitt arbete för att lyckas på EU-nivå?
– Stödja koncernråden, där anställdas representanter från alla länder sitter. Det kan till exempel vara att ge motstrategier till företagens strategier. En annan del vore en gemensam utbildning, starta en europeisk facklig skola. Sedan kan man också pressa de politiska partierna att ge besked om var de står i olika EU-frågor.
Varför är det så viktigt att påverka i EU?
– I många frågor är det den viktigaste politiska arenan. Besluten fattas i EU oavsett om man är för eller mot medlemskap i EU.
Hur ser maktfördelningen ut i EU idag?
– Just nu har storföretagen mycket mer makt än fackföreningsrörelsen. Det beror på att de borgliga har den politiska makten i EU. Men det beror också på hur mycket man engagerar sig.
Boken ges ut som pocket av Atlas förlag.