Kollektivavtalen har ett starkt stöd i Sverige, det visar en opinionsmätning som Seko låtit Sifo göra. 78 procent av de 1.000 personer som tillfrågats anser att arbetstagare från andra EU-länder inte ska ha sämre villkor än sina svenska kollegor. 67 procent anser att facket ska kunna vidta stridsåtgärder mot företag från andra EU-länder som är verksamma här i Sverige men som vägrar teckna svenska kollektivavtal.
Undersökningen är gjord mot bakgrund av konflikten mellan Byggnads och det lettiska byggföretag som vägrar teckna svenskt kollektivavtal.
Seko:s ordförande, Janne Rudén tycker att resultatet är glädjande.
– Jag är övertygad om att vanliga arbetstagare är klara över att ett åsidosättande av kollektivavtalen skulle öppna upp för låglönekonkurrens, säger han.