Lagen, som ska gälla hela arbetsmarknaden, ska ge rätt till heltidsanställning för nyanställda, men också för dem som är deltidsanställda sedan tre år. Arbetsgivare med färre än tio anställda ska kunna undantas från regeln. Det ska också vara möjligt med undantag från heltidsanställning genom kollektivavtal. När avtal om deltidsanställning träffas ska det lokala facket underrättas.
Den nya lagen kommer att börja tillämpas gradvis under en övergångsperiod.