I regeringens åtgärdsplan ingår flera myndigheter.
Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att analysera konkurrens och prisbildning för att komma med förslag till åtgärder senast den 1 mars 2006.
Statens energimyndighet ska med stöd av Finansinspektionen följa upp Finansinspektionens rapport om finansiell elhandel, det vill säga kortsiktiga köp och försäljning av elkraft.
Svenska Kraftnät ska komma med förslag till skärpning av reglerna för den nordiska elmarknaden på elbörsen NordPool.
Därutöver ska man samarbeta såväl inom Norden som inom EU om en bättre fungerande konkurrens och skärpt tillsyn.
Regeringen ska också kalla den svenska elbranschen till överläggningar om priser och konkurrens på elmarknaden.