Redan den 1 juni i frystes arbetstidsmåtten för dem som fortfarande är anställda inom Svensk Kassaservice.
– Vi är överens med företaget att den tid som frigörs därefter inte ska fyllas upp med andra arbetsuppgifter utan istället användas till personlig utveckling inför avvecklingen.
Seko och Svensk Kassaservice har också skrivit ett kollektivavtal om spelreglerna för avvecklingen, som går utöver de åtgärder som normalt erbjuds anställda inom Postkoncernen vid övertalighet.
• All personal som fyller 58 år under 2008 eller är äldre erbjuds full tjänstepension oavsett hur länge de varit anställda inom Posten / Svensk Kassaservice.
• All personal ska ha individuella samtal med coacherna i Postens omställningsprogram Futurum.
• Begreppet ”trotjänare” införs för den personal i Svensk Kassaservice som varit anställd i 25 år eller mer inom Postkoncernen. De ska erbjudas specialsydda individuella lösningar. Det kan till exempel innebära en längre tid i Postens omställningsprogram Futurum eller Omstart, förlängd utbildning eller särskilda avgångslösningar. En partssammansatt grupp ska följa upp hur avvecklingen sker för denna grupp.
• Man är också överens om att det blir lediga tjänster i Posten ska de i första hand erbjudas till kassabolagets personal, där så är möjligt.
Företagshälsovården ställer också upp med extra resurser under avvecklingstiden.
– Jag är nöjd med den överenskommelse vi nu fått med Svensk Kassaservice. Däremot är det tråkigt att staten inte tagit sitt ansvar och skjutit till mer pengar. Det är viktigt att få en bra avveckling, säger Kerstin Ståhl.